Tùy biến bản in hóa đơn trong odoo

Tùy biến bản in hóa đơn trong odoo

Chức năng bình luận bị tắt ở Tùy biến bản in hóa đơn trong odoo

Bài này sẽ chỉ dẫn cách tùy thay đổi đơn trong odoo để có bản giống như ý bằng cách thêm 1 nút chức năng mới mà không làm tác động tới tác dụng in hóa đơn Bây Giờ.

Để thêm 1 sự chọn lựa khác trong trình đơn thả xuống chúng ta sẽ thừa kế module kế toán: account.account (chúng ta cũng có thể làm điều tương tự với bản in khác ví như bán hàng hoặc đơn đặt hàng)

Bước 1: Định nghĩa __init__.py và __openerp__.py trong 1 module mới, đặt vào report_customisation.

Bước 2: Tạo file invoice_report_extension.py & invoice_report_extension.xml. Thêm vào Các dòng code sau:

tham khảo thêm besco consulting

from openerp import models,api,fields

from openerp.tools import amount_to_text_en

class res_company(models.Model):

_inherit=‘res.company’

logo_report= fields.Binary(“Header Image”,

help=“This field holds the image used for the logo on the prints, limited to 1024x1024px”)

class account_invoive_extension(models.Model):

_inherit=‘account.invoice’

report.customisation.company.form

res.company

Giải thích: vấn đề này được thừa kế trong hai module: nó mở rộng tin tức Công Ty bằng sự việc thêm một logo ở trong phần header & nó mở rộng hóa đơn để đổi thay việc hiển thị & lấy dữ liệu để có thể tạo báo cáo. File XML chỉ thêm một chọn lựa để chỉnh sửa cách hiển thị với việc được cho phép upload logo.

Bước 3: Tạo một nút lệnh trong menu in và xác định yếu tố báo cáo. tất cả chúng ta sẽ gây nên một file xml mới tên report_sales_invoice.xml có nội dung như sau:

id=“report_sales_invoices”

model=“account.invoice”

string=“Sales Invoice Report”

report_type=“qweb-pdf”

name=“report_customisation.report_sales_invoice_template”

file=“report_customisation.report_sales_invoice_template”

attachment_use=“True”

attachment=“(object.state in (‘open’,’paid’)) and (‘INV’+(object.number or ”).replace(‘/’,”)+’.pdf’)”

/>

Các yếu tố báo cáo xác lập tính chất của nút: văn bản báo cáo nào sẽ tiến hành tạo & kiểu cách của nó. bạn cũng có thể thấy tên của nó là “Sale Invoice Report” & REPORT_TYPE là “qweb-pdf”. Mã Sản Phẩm này là account.invoice, nút sẽ có mặt trong View của mã sản phẩm này.

Những mẫu là cầu nối quan trọng giữa giao diện web & logic cơ bản. Dự kiến, sẽ chỉ gồm có dòng này:
lúc này setup module (đừng quên để thêm Những file xml trong __openerp__.py ) và chúng ta sẽ rất có khả năng thấy nút có mặt trong menu in như sau:


 

  • Nhưng thời điểm này nếu in nó sẽ chỉ cho 1 trang trống, bởi vì chúng ta chưa code mẫu chính! bây giờ tất cả chúng ta hãy đổi thay điều này mỗi bước. tiên phong, gồm có Những dòng code sau trong mẫu tất cả chúng ta để trống ở trên:

vấn đề đó về căn bản xác định rằng hóa đơn của chúng ta sống sót & company_id của nó sinh tồn. sau đó, nếu ngày không tồn tại trong hóa đơn này sẽ gây ra một biến “pDate ‘ để lưu trữ ngày Hiện tại. xem xét rằng nó sử dụng o như 1 hình thức ngắn cho đối tượng người tiêu dùng (doc_id trong phần trước), cho phép bởi Qweb. từ bây giờ bạn có thể sử dụng tài liệu trong hóa đơn bằng phương pháp tham khảo Những đối tượng o.

giờ đây tất cả chúng ta rất cần phải xác lập Các tiêu đề. bạn cũng có thể viết nó bên phía trong mẫu chính, hoặc một mẫu mới và gọi nó từ mẫu chính sử dụng t-call. tất cả chúng ta thực hiện chiến lược sau vì tiêu đề có khả năng được sẻ chia với các dữ liệu khác!

bài viết liên quan cài đặt odoo tại thị trường việt nam
t-att-src=“‘data:image/png;base64,%s’ % “company.logo_report”

style=“max-height: 140px;” />
 Phone:
Fax:
Email:


Các Qweb đã bổ sung thêm nhiều classes & styles được sử dụng y như bất cứ phần tử html khác. ở đây tôi sẽ giải thích dễ hiểu nhất để chúng ta có thể lời giải Các dòng lệnh:

Col-xs-## với # là viết tắt của một số từ 1 đến 12. Qweb chia chiều rộng trang thành 12 cột và col-xs-## xác định có bao nhiêu cột. chú ý rằng Những Bức Ảnh trước đó đã tiến hành 6 cột, thế cho nên chỉ từ 6 cột sẵn sàng được chia sẻ trong các thành phần div. (Bên ngoài div bạn có thể tái sử dụng Các mẹo nhỏ tương tự để sắp đặt Các layour)

ngoài các còn tồn tại col-xs-offset-## xác định khoảng cách nhất định giữa Các nhân tố, sau đó có khả năng kéo bên trái và kéo bên phải nếu bạn thích đưa dữ liệu trong 1 cột trên cùng cực trái hoặc phải.

đây chính là một trường tham chiếu thẳng trong đối tượng. Lưu bí danh được xác lập trên? tại đây chúng ta ghi tên của chính nó. Nếu Doanh Nghiệp của bạn được gọi bằng Goodyear, nó sẽ xuất hiện như Goodyear trong tài liệu hoá đơn. nếu như khách hàng thay đổi Doanh Nghiệp hoặc tên Doanh Nghiệp, nó sẽ được tự động hóa update tại đây.

sau lúc định nghĩa tiêu đề, chúng ta có thể đơn thuần bao gồm nó trong mẫu chính bằng phương pháp sử dụng một t-call:

After defining the header, we can simply include it in the main template by using a t-call:

hiện giờ nếu như bạn in hóa đơn của bạn, chúng ta có thể nhìn thấy trên đỉnh tài liệu ví dụ như thế này:

tất yếu bạn phải nhập Thông tin chi tiết cụ thể của Công Ty bạn bao gồm bạn logo, hoặc còn nếu như không các bạn sẽ không còn nhiều Thông tin. hiện nay một bài tập nhỏ: trong tiêu đề ở trên có vô số không gian giữa logo & tin tức Công Ty. làm thế nào để bạn thay thế sửa chữa nó bằng cách thay đổi cách bố trí?

 

Share This:

khamphamientrung

Related Posts

Create AccountLog In Your Account